u niet toekomt aan ondernemen
en uw kansen onverzilverd blijven.......

Tijd voor ondernemen of gevangen in de waan van de dag?

Als ondernemer staat u elke dag met uw voeten op de vloer.
De dagelijkse zaken en beslissingen waarbij uw input gevraagd wordt, laten u moeilijk ontsnappen aan de 'waan van de dag'.

Hoe prettig voor u zou het zijn als u de uitwerking van complexe en vaak langerlopende kwesties, kan uitbesteden aan één vertrouwde partner. Een partner die zorg heeft voor een snel, onderbouwd en vooral concreet advies of oplossingsrichting.
Meer tijd en energie overhouden om te ondernemen en uw koers uit te zetten.

Ik ben die partner voor u: verbindend, kritisch en pragmatisch met brede ervaring, expertise en actuele kennis op vele gebieden,
Om met snel tot afgewogen goede beslissingen te komen.
Een sparringpartner die u overzicht én inzicht kan geven en snel de zaken weet te realiseren.

Bent u er aan toe om begeleiding in te schakelen,
zodat u zich kunt richten op de ondernemingszaken waar u wel energie van krijgt?

Bedrijfskundig Advies

Stilstaan is achteruitgang.

Uw onderneming moet zich blijven onwikkelen, of dit nu financieel, organisatorisch, of in marktpropositie is.
Ik help en begeleid u bij de formulering van uw strategie.
En ook bij de implementatie en realisatie ervan in uw onderneming en met uw mensen .

Corporate Finance
Groei kent vele financiële facetten.

Groei door markt-, product of assortiments-ontwikkeling maar ook een bedrijfsovername of het tijdig starten van opvolgingstrajecten of management buy out/in .
Het 'verzilveren' van de groeikans, eist snel en solide uitsluitsel over de financierbaarheid.

Communicatie&Talent

Leiderschap maakt alles mogelijk.

Het bewust uitdragen van de waarden/normen en vitaliserende communicatie binnen uw onderneming draagt substantieel bij aan het een optimale werking van de organisatie.
Talentontwikkeling tot een bevlogen effectieve operatie met maximaal resultaat. Hoe doet u dat?