energie gaat kosten
en kansen onverzilverd blijven.......

Focus op de toekomst of gevangen in de waan van de dag?

Als ondernemer staat u elke dag met uw voeten op de vloer. De dagelijkse gang van zaken en beslissingen waarbij uw input gevraagd wordt, zorgen ervoor dat u moeilijk kan ontsnappen aan de 'waan van de dag'. Hoe efficient en ontzorgend voor u zou het zijn, als u complexe, specialistische en vaak slepende kwesties zou kunnen overdragen aan één vertrouwde partner. Een partner die zorgt voor een snel, gedegen en vooral concreet advies of afhandeling. 

Zodat u meer tijd en energie over houdt om vorm te geven aan de strategische toekomst van uw onderneming en uw koers uit te zetten,
Waarover u met dezelfde sparringpartner regelmatig kan klankborden, wat u de bevestiging of kritische noot geeft, om snel tot rijpe afgewogen beslissingen te komen..

Wij zijn die partner voor u: verbindend, kritisch en pragmatisch met brede ervaring, expertise en actuele kennis op vele gebieden,
Met een uitgebreid selectief uitgekozen netwerk van ervaren experts waarop wij kunnen leunen om voor u de beste alternatieven te vinden.
De partner in zaken die u overzicht én inzicht kan geven en de zaken weet te realiseren. 
Die ú kan ontzorgen en ondersteunen in het creëren van gedragenheid binnen uw onderneming voor de (nieuwe) wegen die u wilt inslaan.

Bedrijfskundig Advies

Stilstaan is achteruitgang.

Uw onderneming moet blijven groeien of dit nu financieel, organisatorisch, of in marktpropositie is.
Dit vereist uw actieve invloed en sturing vanuit een strategie, want incrementele groei komt op een gegeven moment tot stilstand.
Tijdgebrek, (onbewuste) bedrijfsblindheid of onvolledig inzicht kunnen u belemmeren in de tijdige formulering, bijstelling en executie van uw strategie.
Daarnaast zal uw organisatie gereed zijn om uw plannen te omarmen en verantwoordelijkheid gaan nemen om ze te realiseren.

Wij helpen en begeleiden u graag hierbij!

Ik wil mijn onderneming met nieuwe ogen zien

Corporate Finance

Groei kent vele financiële facetten.

Autonome groei door marktontwikkeling, product- of assortimentsaanpassing, of een  bedrijfsovername zijn beproefde opties om in de hoogte en/of breedte te groeien. 
Het tijdig inzetten van opvolgings-trajecten of management buy out/in is ook een wijze om geen groei verloren te laten gaan.
Voor het 'verzilveren' van de groeikans, is het van belang snel en solide uitsluitsel te krijgen  over de financierbaarheid van de vereiste   investeringen. Of het actualiseren van de lopende financierings-structuur aan de huidige ontwikkelingsfase van uw onderneming.

Alleen hoe komt u tot een goede keuze?

Ik laat mijn groei niet remmen door Financieringsbehoefte

Cultuur en communicatie

Leiderschap maakt alles mogelijk.

Het bewust voeden van de waarden/normen en communicatie binnen uw onderneming draagt substantieel bij aan het een optimale werking van de organisatie en (financieel) maximaliseren van een efficiente  operatie.
Dit vereist bewust-zijn, verantwoordelijkheid nemen en vitaliserend communiceren. Bewust zijn van uw eigen leiderschapsvoorkeur, de talenten in uw onderneming en de positionering van type leiders in een team rekening houdend met de taken.

Alleen hoe krijgt u efficient en effectief uw bedrijfscultuur optimaal?


Leiderschap geeft rijkdom, groei door communicatie