u teveel energie gaat kosten
en uw kansen onverzilverd blijven.......

Focus op de toekomst of gevangen in de waan van de dag?

Als ondernemer staat u elke dag met uw voeten op de vloer.
De dagelijkse gang van zaken en beslissingen waarbij uw input gevraagd wordt, zorgen ervoor dat u moeilijk kan ontsnappen aan de 'waan van de dag'.
Hoe ontzorgend voor u zou het zijn als u complexe en vaak langerlopende kwesties, zou kunnen overdragen aan één vertrouwde partner in zaken.
Een partner die zorg heeft voor een snel, onderbouwd en vooral concreet advies of oplossingsrichting. Zodat u meer tijd en energie over houdt om vorm te geven aan de strategische toekomst van uw onderneming en uw koers uit te zetten, Waarover u met diezelfde sparringpartner regelmatig kan klankborden, wat u de bevestiging of kritische noot geeft, zodat u tot afgewogen beslissingen komt..

Wij zijn die partner voor u: verbindend, kritisch en pragmatisch met brede ervaring, expertise en actuele kennis op vele gebieden, 
De partner in zaken die u overzicht én inzicht kan geven en de zaken weet te realiseren. 
In een cooperatie Partners in Zaken werken een zevental ervaren experts samen om voor u de beste alternatieven te realiseren op vele aandachtsgebieden:
Strategie, Corporate Finance, HRM, Marketing & Sales, Fiscaal Juridisch, Bedrijfsveiligheid.

Bent u er aan toe om ontzorgd te worden zodat u bezig kan zijn met de ondernemingszaken waar u wel energie van krijgt?

Bedrijfskundig Advies

Stilstaan is achteruitgang.

Uw onderneming moet zich blijven onwikkelen, of dit nu financieel, organisatorisch, of in marktpropositie is.
Wij helpen en begeleiden u bij de formulering
van uw strategie.
En ook bij de implementatie en realisatie ervan in uw onderneming en met uw mensen .

Corporate Finance
Groei kent vele financiële facetten.

Groei door markt-, product of assortiments-ontwikkeling maar ook een bedrijfsovername of het tijdig starten van opvolgingstrajecten of management buy out/in .
Het 'verzilveren' van de groeikans, eist snel en solide uitsluitsel over de financierbaarheid. 

Cultuur en communicatie

Leiderschap maakt alles mogelijk.

Het bewust uitdragen van de waarden/normen en vitaliserende communicatie binnen uw onderneming draagt substantieel bij aan het een optimale werking van de organisatie en (financieel) maximaliseren van een efficiente  operatie. Hoe doet u dat?