Cultuur en Communicatie

Naast focus op de operatie van uw onderneming, draagt het bewust voeden van en sturen op de waarden/normen en communicatie binnen uw onderneming substantieel bij aan een optimale werking van de organisatie en (financieel) maximaliseren van een efficiente  operatie.
Dit vereist bewust-zijn, verantwoordelijkheid nemen en vitaliserend communiceren.
Bewust zijn van uw eigen leiderschapsvoorkeur en voorbeeldfunctie, het benutten en in hun kracht zetten van de talenten in uw onderneming en de focus op het gemeenschappelijke doel en belang..

Alleen hoe krijgt u efficient en effectief uw bedrijfscultuur optimaal?

Mogelijk ervaart u al problemen op dit gebied, stoort u zich soms aan de houding en gedrag binnen uw onderneming.

Wij kunnen u een concreet beeld geven van de communicatie en leiderschapsstijlen in uw onderneming. Daarbij helpen wij u om de benodigde veranderingen te communiceren en de gewenste cultuur en communicatiestijl te implementeren. 

Vitaliserend communiceren

"Communicatie bepaalt alles"

Wij communiceren om een boodschap over te brengen of te ontvangen en dus zal er verbinding gemaakt moet worden om te communiceren.
Verbinding ontstaat door het delen van de persoonlijke of zakelijke behoefte.
Alleen in een zakelijke wereld wordt veel tijd verspilt met het uitwisselen van eigen argumenten en weerleggen van andermans argumenten, met het risico van een patstelling en hierarchische of autoritaire beslissingen en demotivatie.

Vitaliserend communiceren gaat uit van een gesprek of discussie op behoefte niveau waarbij samen eerst beider (zakelijke) doel of behoefte helder moet worden. Dan blijkt vrijwel altijd daarin overeenkomsten liggen en dat vaak de verschillen te vinden zijn in de routeplanning naar het doel, Met een zakelijk volwassen houding en creativiteit is dit verschil eigenlijk altijd overbrugbaar zonder concessies aan het doel.

Leiderschap = Authenticiteit

"Leiderschap komt van binnen"

Zoeken naar je stijl als leider, begint met bewust-zijn.
Als je in staat bent je innerlijke stem (intuitie) als gids te gebruiken, kun je bouwen aan jezelf en steeds beter dicht bij jezelf blijven.
Nodig om je talenten te herkennen, te gebruiken en te delen.
Dit zien wij als belangrijkste factor voor inspirerend leiderschap en het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen.     
Maar ook te láten, want dat inspireert anderen die ruimte te gebruiken door ook verantwoordelijkheid voor taken te nemen of te accepteren en écht te dragen: persoonlijk leiderschap op elk niveau in de organisatie,

Door je kwetsbaarheid, vitaliserend te communiceren, zorg je voor verbinding met de ander en kan je hierbij de hulp van de mensen om je omgeving benutten.