Helder voorstel naar resultaatFinanciering-Scan    
  
1. Beoordeling van uw huidige financierings-         
    structuur op bijdrage aan de huidige                      
    doelstellingen en strategie.                                       
2. Concreet Financierings Verbetervoorstel
    waarin worden benoemd:
    - de kritische factoren in uw financiering/liquiditeit
    - concrete direct te realiseren verbeteringen
    - alternatieven voor uw huidige financieringsstructuur
       gericht op groeiversnelling in plaats van belemmering

Uitgangspunten:
- intakegesprek op directieniveau
- beantwoording Financiering-scan vragenlijst en
- beschikbaarstellen cijferinformatie.

Prijs € 695,-
Een vervolgtraject valt onder Maatwerk
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten
Ik werk niet op no cure- no pay basis.

Klankbord abonnement

Elke drie weken (8 maal) een inzet van 4 uur in te vullen met:
- uitwerking van/inzet op een specifiek vraagstuk
- klankbord directiegesprek
- inzet van gelieerde expertise

Duur 6 maanden  
Prijs € 3.500,-


Maatwerk
Soms heeft u specifieke zaken die u aan een (financierings)specialist wil voorleggen. Dat kan een investeringsanalyse zijn en/of het aantrekken van financiering.
Ik bespreek graag met u naar de mogelijkheden om u van antwoorden te voorzien en in welke vorm we de vergoeding hiervoor regelen. Ook hierbij staat voorop dat ik altijd voor u streef naar het meer dan terugverdienen van de advieskosten.
Aan de hand van uw behoefte of probleemstelling ontvangt u van mij een offerte.

Declaratie met u over een te komen bijvoorbeeld o.b.v. besteedde uren,  een fixed price na intake óf een success-fee.